Svatby

Máme dlouholeté zkušenosti v oblasti svatebních večírků.
Váš svatební večírek, ozvučíme, nasvítíme, uděláme ho jedinečný přesně Vám ušitý na míru včetně DJ.Co to vlastně svatba je:

Před svatbou
Před samotným sňatkem většinou předchází řada příprav, například
• zásnuby, zasnoubení, zaslíbení čili dohoda zájemců o sňatek o záměru uzavření manželství čili o svatbě
• ženichovo požádání rodičů o ruku nevěsty, tj. o souhlas nevěstiných rodičů se svatbou
• objednání obřadu; u církevního sňatku podle pravidel církve případně i další úkony
• uzavření předmanželské smlouvy, zejména o majetku snoubenců před svatbou, ale i majetku získaného po ní
• někdy v zájmu shody v manželství jeden ze snoubenců přestoupí do církve toho druhého
• svatební oznámení
• opatření snubních prstenů a svatební kytice – objednání a koupě, zvykově to bývá věc ženichovy péče
• dojednání svatebních svědků, družiček a družbů


Svatba
Svatba samotná má zpravidla dvě hlavní části:
• sňatek, oddavky, svatební obřad, vstup do manželství, zpravidla se slibem věrnosti a oddanosti, částečně předepsaný zákonem, pod vedením autorizované osoby, pověřené státem nebo církví, případně jinou institucí, státem k tomu oprávněnou. Toto oprávnění může mít i omezenou či podmíněnou platnost, jak tomu bylo v minulosti, kdy církevní sňatky nebyly státem uznávány jako plnohodnotné a pro právní závaznost musely být provedeny i na úřadě.
• oslava, svatební hostina, veselka, jejíž zajištění bývá věcí nevěsty případně jejích rodičů, a případně další svatební zvyky.


Doklady potřebné ke svatbě v Česku
Možnost uzavřít sňatek mají v České republice zletilí a svobodní čeští občané i cizinci, pokud nebyla soudem omezena jejich práva. K uzavření manželství jsou v Česku potřebné doklady:
• doklad totožnosti a státní příslušnosti snoubenců
   - občanské průkazy, u cizinců cestovní pasy
   - rodné listy, u cizinců rovnocenný doklad o narození – zejména o místu a datu narození, jménu a příjmení osoby – a stejné údaje o jeho rodičích
• oprávnění uzavřít sňatek (pro zabránění bigamie)
   - výpis z evidence obyvatel o osobním stavu, pokud není k dispozici občanský průkaz; u cizinců: potvrzení o osobním stavu a pobytu
   - u rozvedených pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo o zrušení partnerství
   - u ovdovělých úmrtní list manžela nebo partnera
   - u cizinců doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo povolení domovského státu uzavřít manželství v ČR
• o dětech vstupujících sňatkem do rodiny jako vlastní 
   - rodné listy společných dětí a dětí nevěsty, jejichž otec dětí není znám


Svatební zvyky
Svatební zvyky jsou zvyky, které se dodržují o svatebním dni nebo jsou se svatbou jinak spjaté. jiné nejen zemi od země, ale i kraj od kraje.
Nejběžnější svatební zvyky v Česku:
• před svatbou
   - Zdobení svatebních vozidel, zpravidla automobilů stuhami a květinami
   - Svatební koláčky, kterými se zvou svatební hosté. Většinou jde o malé koláčky s průměrem do asi 5 centimetrů, koláčové jednohubky, s různými náplněmi. Svatební koláčky nesmí péct sama nevěsta. Žena, která sní koláček, který byl upečen v rohu plechu, se do roka a do dne vdá.
   - Oblečení nevěsty by mělo obsahovat něco nového, starého, půjčeného a modrého.
   - Voničky nebo vývazek dostane každý svatební host dostane do klopy nebo na šaty.
   - Falešná nevěsta – někdo se převlékne za nevěstu a snaží se přebrat pravé nevěstě ženicha před svatbou.
• po obřadu 
   - Házení kyticí – nevěsta si po skončení obřadu stoupne zády k neprovdaným dívkám, které se svatby účastní, a hodí kytici za sebe. Dívka, která kytici chytí, se do roka jistě bude vdávat. Tradice oblíbená zejména v anglosaských zemích.
   - Zasypávání rýží – při odchodu z obřadní síně zasypávají svatebčané novomanželský pár rýží – přivolávají tak bohatství a plodnost. Také konfetami a flitry.
   - Chomout dostane novomanžel na krk, jako symbol svázání manželstvím.
• při oslavě – zpravidla svatební hostině 
   - Střepy – při příchodu na svatební hostinu rozbije obsluhující personál talíř, nevěsta s ženichem pak musí střepy zamést. Podle toho, jak se k úkolu postaví, je jasné, jak jim bude klapat společná domácnost.
   - Polévka z jednoho talíře novomanželé jsou svázáni bílým ubrusem a navzájem se krmí jednou lžící.
   - Krájení svatebního dortu – novomanželé opět dostávají jediný nůž a společně nakrojí dort. Nikdo ze svatebčanů nesmí dort odmítnout.
   - První manželský tanec by měl být sólo tanec, věnovaný pouze novomanželům. Obvykle svatebčané vytvoří kolem tančících novomanželů kruh.
   - Únos nevěsty – Tradice oblíbená zejména u mladých přátel obou novomanželů. V průběhu oslavy unesou novomanželku do některé z okolních hospůdek, kde rozpustile a nekontrolovatelně zapíjejí štěstí novomanželů. Novomanžel by měl svou ženu najít co nejdříve, protože celou útratu těchto přátel platí on.
   - Přinesení novomanželky – Ženich má přenést přes práh bytu v náručí.
   - Svatební cesta – Posvatební rekreační cesta novomanželů. Má usnadnit přechod ke každodennímu soužití novomanželů.


S postupem času se i do našich končin dostávají svatební zvyky z jiných zemí (převážně z USA) a pomalu se stávají novodobými svatebními tradicemi. Jsou to předměty, které by měla každá nevěsta na sobě mít ve svůj svatební den, tyto jí společně zajístí spokojené manželství:
• nová věc symbolizující nový začátek
• stará věc značící zachování rodinné tradice
• zapůjčená věc je symbolem toho, že budeme dbát na rady druhých
• modrá jakožto barva věrnosti